Assessoria Comptable

Comptable – Administratiu:  Confecció i/o control  de la comptabilitat  en la mateixa empresa o des del nostre despatx segons la forma de treball que decideixi el client. Serveis complementaris: Control d’estocs, facturacions, emissions de rebuts, col·laboració en el disseny i/o en les decisions de compra del programa i de l’equip informàtic. Organització comptable: Classificació, codificació,[…]