Serveis Jurídics

Àrea Financera  i d’Inversions:  Negociació bancària. Preparem la informació adient per negociar productes de préstec i crèdit amb l’entitat bancària pertinent. Reunió amb els socis i administradors amb la finalitat d’analitzar l’estat de l’empresa i el seguiment en l’evolució de la mateixa. Anàlisis i control de polítiques d’inversió i finançament. Àrea Jurídica Dret de les[…]