Privacitat

Estimat client, El 25 de maig de 2018 entra en aplicació el nou marc normatiu europeu de protecció de dades de caràcter personal (Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea 2016/679 (en endavant, «RGPD»). S’ha dut a terme una revisió de les polítiques de privacitat i confidencialitat per adaptar-les a les noves[…]