Assessoria Comptable

slide7

  • Comptable – Administratiu:  Confecció i/o control  de la comptabilitat  en la mateixa empresa o des del nostre despatx segons la forma de treball que decideixi el client.
  • Serveis complementaris: Control d’estocs, facturacions, emissions de rebuts, col·laboració en el disseny i/o en les decisions de compra del programa i de l’equip informàtic.
  • Organització comptable: Classificació, codificació, comptabilització i sistema d’arxiu de tota la documentació comptable.