Serveis Jurídics

slide3

Àrea Financera  i d’Inversions: 

  • Negociació bancària. Preparem la informació adient per negociar productes de préstec i crèdit amb l’entitat bancària pertinent.
  • Reunió amb els socis i administradors amb la finalitat d’analitzar l’estat de l’empresa i el seguiment en l’evolució de la mateixa.
  • Anàlisis i control de polítiques d’inversió i finançament.

Àrea Jurídica

  • Dret de les persones, família i successions